ЛАБОРАТОРИИТърси...
bg | en | de

НАЧАЛО
ТЕСТОВЕ  

ТЕСТОВЕ
НОВОСТИ
ПОЛЕЗНО
РЕЗУЛТАТИ
КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ

 ПоказателМАТЕРИАЛ         минимално количествоИзмерителна единицаметод
ТТХ, TSHS,EP, HP, CP,FP - 200 µlµIU/mlECLIA
Свбоден Т4, Free T4S, EP, HP, CP,FP - 100 µlng/lECLIA
Свободен Т3, Free T3S, EP, HP - 50 µlpg/mlECLIA
Анти TG антитела (ТАТ), Ab to TGS, EP, HP - 25 µlIU/mlECLIA
Анти TPO антитела (MАТ), Ab to TPOS, EP, HP - 100 µlIU/mlECLIA
TSH-R-AbS, не може EP -  100 µlIU/mlECLIA
PTHЕР-замразена - 200 µlpg/mlECLIA
LHS, EP - 100 µlmIU/mlECLIA
FSHS, EP - 100 µlmIU/mlECLIA
EstradiolS, EP - 100 µlpg/mlECLIA
ProgesteronS, EP - 50 µlng/mlECLIA
ProlactineS, EP - 50 µlµIU/mlECLIA
TestosteronS, EP - 25 µlnmol/lECLIA
DHEA-sS, EP - 25 µlμmol/lECLIA
AndrosrtendionS, EP - 50 µlng/mlECLIA
17-OH-ProgesteronS, EP - 50 µlng/mlRIA
STHS - 200 µlng/mlCLIA
SHBGS - 200 µlnmol/l 
C-PEPTIDES, EP, HP -  200 µlng/mlCLIA
C-PEPTIDED -  200 µlµg/24hCLIA
IGF 1S-замразен - 100 µlng/mlCLIA
β-CROSSЕР-замразена - 200 µl, сутрин до 8.00 и на гладноng/mlECLIA
OSTEOCALCINS, EP - 200 µl, до 8.00  на гладноng/mlECLIA
ACTHЕР-замразена - 75 µlpg/mlECLIA
ACTHЕР-замразена - 75 µlpg/mlCLIA
CORTISOLS, EP, D24, Sal - 20 µlnmol/lECLIA
CORTISOLSal - 20 µlnmol/lECLIA
Инсулин (имуно-реактивен), IRIS-замразен - 100 µlµIU/mlECLIA
Плазмена ренинова активност, PRAЕР-замразена - 500 µlng/ml/hRIA
ALDOSTERONЕР-замразена, D24 - 200 µlpg/mlRIA
Inhibin BS, замразен - 200 µl ECLIA
Gastrin S, замразен - 200 µl ECLIA
SCC S - 200 µl ECLIA
S 100 S - 200 µl ECLIA
CA-15-3S, EP - 20 µlIU/mlECLIA
CA-125S, EP - 100 µlIU/mlECLIA
CA-19-9S, EP - 200 µlIU/mlECLIA
α-FetoProteinS, EP - 100 µlIU/mlECLIA
Free ß-hHGS, EP - 100 µlmIU/mlECLIA
PSAS, EP - 50 µlng/mlECLIA
free PSAS, EP - 50 µlng/mlECLIA
FPSA/TPSA ratio-NAcalc
TireoglobulinS, EP - 100 µlng/mlECLIA
CEAS, EP - 100 µlng/mlECLIA
CA 72-4S, EP - 200 µl IU/mlECLIA
CalcitoninS, HP никога ЕР - 200 µlng/ml 
NSES - 200 µlng/ml 
CYFRA 21-1S, EP - 200 µlng/ml 
Beta-2-MikroglobulinS, U+base - 200 µl CLIA
Total IgESIU/mlCLIA
имуноглобулини IgASg/lTURB
имуноглобулини IgGSg/lTURB
имуноглобулини IgMSg/lTURB
ECPSng/mlCLIA
FERRITINS, EP, HP - 200 µlng/mlCLIA
Трансферин  S - 200 µlmg/dlCLIA
CRP (колич.) S - 200 µlmg/lCLIA
Vit B12S, EP, HP - 200 µlpg/mlCLIA
Folic acidS, EB - 200 µlng/mlCLIA
Folic acid-в пълна кръвEB - 500 µlng/mlCLIA
Folic acid,  еритроцитнаEB - 500 µl CLIA
"Пълна кръвна картина" Хемоглобин(Hb),Хематокрит(Hct),Еритроцити(RBC)EB - 500 µlg/l 
Хематокрит, Hct% 
Еритроцити, RBC1012/l 
Левкоцити, WBC109/l 
Тромбоцити, Platelets  
MCVfl 
MCHg/l 
MCHCpg 
RDW-SD   
RDW-CV   
PDW   
MPV   
P-LCR   
Диференциално броене на левкоцити, 5DIF   
MXD%   
NEUT%   
LYM   
MXD   
NEUT   
NeutrophilsEB - 500 µl% 
Eosinophils% 
Basophils% 
Lymphocites% 
Monocytes% 
Neutrophils, ANCG/l 
EosinophilsG/l 
BasophilsG/l 
LymphocitesG/l 
MonocytesG/l 
СУЕ, SRBCSCB  ( 9 към 1) - 6 ml  
Морфол.на еритроцити, RBC morphofogyEB  
Ретикулоцити, RETEB  
Протромбиново времеCPsec / % 
Фибриноген, FgCPg/l 
APTTCPsec 
Protein CCP  
Protein SCP  
ATCP  
Д-димери, D-dimerS  
Глюкоза („кръвна захар")EP, S  
Плазмена глюкозаFPmmol/l 
Креатинин, CreatininS, EP,HP,уринаμmol/lJafe
Creatinine  ензимен
ХолестеролS, EP,HP  
HDLS, EP,HP  
LDLS, EP,HP  
VLDLS, EP,HP  
ТриглицеридиS, EP,HP  
АлбуминS, EP,HPg/l 
Общ белтъкS, EP,HPg/l 
Пикочна киселинаS, EP,HPμmol/l 
Пикочна киселинаU+base  
Phosphatesmmol/l  
LDHIU/l  
APU/l  
FeS, HPµmol/l 
УреяS, EP,HPmmol/ml 
УреяU, D  
Билирубин общS, HPμmol/l 
Билирубин директенS, HPμmol/l 
АСАТ, ALAT (SGPT)S, EP,HPIU/l 
АЛАТ, ASAT (SGOT)S, EP,HPIU/l 
ГГТS, EP,HPIU/l 
АФS, HPIU/l 
ККS, HPIU/l 
КК-MB, CK-MBS, HPIU/l 
LDHS, HPIU/l 
HBDHS, HPIU/l 
р - АмилазаS, HP  
р Амилаза в урина   
Общ ЖСКS, HP  
КалцийS, HPmmol/l 
Калций++S, HP  
NaS, LiHPmmol/l 
KS, LiHPmmol/l 
ClS, LiHPmmol/l 
МагнезийS, HP  
KK-MB   
Цинк   
Мед   
Белт 24ч у 24 D  
Калций в 24ч урина24 D  
Фосфор в 24ч. урина24 D  
Калциурия24 D  
Микроалбуми24 D  
ЛипазаS  
HbA1CEB  
ТранферинS, HP  
К в 24ч урина24 D  
Na 24ч урина24 D  
UA в 24ч.Д24 D - добавя се Na OH  
pHU  
Специфично теглоU  
БелтъкUmg/l 
БилирубинU  
УробилиногенU  
ГлюкозаU  
КетониU  
КръвU  
Левкоцити уU  
НитритиU  
СедиментU  
Anti-HBcS  
HIV Скрининг тестS  
HbsAgS  
Syphilis Скрин.тестS  
Хепатит CS  
Хепатит АS  
RFS  
ASTS  
CRPS  
CRP-количественS  
Chlam. pneuS  
Chlamydia tr.дир.тесспециален тампон  
Chlamydia tr.серуменS  
Мононуклеоза IgGS  
Мононуклеоза IgMS  
Рубеола IgGS  
Рубеола IgМS  
ТоксоплазмозаS  
ТуберкулозаS  
Хеликобактер пилори-DPCS  
Хеликобактер директенF  
CMV IgGS  
имуноглобулини IgAS  
имуноглобулини IgGS  
имуноглобулини IgMS  
HSV 1/2 IgGS  
Toxoplasma IgMS  
Анален секретспециален тампон  
Влагалищен секрет   
Гонорея културелен т   
Гърлен секрет   
Еякулат - посявка   
Носен секрет   
Очен секрет   
Раневи секрет   
Уретрален секрет   
Урокултура I   
Цервикален секрет   
Паразитологични изсл F, 1 gNAMIC
Mycoplasma IST-директенспециален тампон  
Храчка   
Чревно носителство   
Хемокултура   
Спермограма   
Тестове за наркотици   
Кръвна група АВО+RhEBNACOAG
Кръвна група АВО+RhEBNACOAG
Тест за хранителна чувств.SIU/mlELISA
Трихинела ELISAS  
Echinococcus Ab-ELISAS  

Warez Portal Galileo Sowftware Best Warez Resource Euro Link Downloads Warez PC Rapid Link Download Click For Download Software Warez Life Software Articles Free link for Download Software